Etap I - Intalacja torów jezdnych
Etap II - Instalacja modułów

W zależności od poziomu skomplikowania realizacji stosowane są różne metody instalacji toru jezdnego.


Podstawowe metody instalacji torów jezdnych AVECO:

A1 Kotwienie bezpośrednio do stropu  
A2 Kotwienie za pośrednictwem prętów dystansujących  
A3 Instalacja za pośrednictwem podkonstrukcji (belka nośna)
A4 Instalacja do istniejącej konstrukcji nośnej
A5 Instalacja za pośrednictwem podkonstrukcji (wsporniki stalowe)

W niektórych przypadkach stosuje się podkonstrukcje projektowane indywidualnie.

> Więcej informacji na temat instalacji systemu znajdziecie Państwo w naszym dziale doradztwa

 

Montaż modułów może odbywać się na wszystkich etapach inwestycji (w tym inwestycji ukończonej), gdyż nie należy on do tzw. prac ‘uciążliwych’.
Polega na podwieszeniu modułów w torze jezdnym, a następnie ich regulacji.