Ściana mobilna posiada określoną ilość modułów poruszających się po torze podsufitowym za pomocą systemu wózków jezdnych. Liczba oraz proporcje modułów ustalane są indywidualnie, dzięki czemu zawsze istnieje możliwość adaptacji przyjętego w danym wnętrzu rozwiązania. Dodatkowym atutem ścian mobilnych AVECO jest ich masa własna, która została zredukowana do minimum.
Rozwiązanie to skutkuje podniesieniem komfortu obsługi oraz umożliwia instalację systemu m.in. w przypadku stropów o mniejszej nośności.

 

 

Oprócz funkcji bariery wizualnej na szczególną uwagę zasługują właściwości akustyczne ścian zapewniane dzięki szczelnym połączeniom typu wpust-pióro oraz zróżnicowanym pakietom akustycznym instalowanym wewnątrz modułów.

Równolegle z modułami litymi oferujemy kompatybilne z nimi panele przeszklone oraz wyposażone w skrzydło drzwiowe.

 

 

 

Parkowanie modułów w systemie 1-punktowym

Dzięki podwieszeniu modułu w jego centralnej części
umożliwia parkowanie w 'systemie osiowym'.

 

 

 

 

 

Parkowanie modułów w systemie 2-punktowym

Umożliwia stosowanie zaawansowanych
metod magazynowania modułów.
Wymaga osobnej 'parkownicy', która
może być oddalona od ściany mobilnej.

 

> Metody parkowania

Moduły zestawiane są ze sobą za pomocą listew wpust-pióro wyposażonych w system uszczelek dociskowych oraz ślizgowych.

Komfort obsługi dodatkowo zwiększają międzymodułowe połączenia magnetyczne.

 


                                                                                                                                                                                                     > Dowiedz się więcej